8 circulaire tips voor overheidsorganisaties

8 circulaire tips voor overheidsorganisaties
Nieuws

Overheidsorganisaties spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling naar een circulaire economie. Sterker nog, deze instanties streven ernaar om met Nederland in 2050 volledig circulair te zijn. Dat moet ook, het kabinet heeft namelijk 3 doelstellingen geformuleerd om de hele Nederlandse economie circulair te maken.

Om deze doelstelling makkelijker te bereiken, benoemen wij acht praktische tips voor overheidsinstellingen; van faciliteren, stimuleren en ondersteunen tot gedragsinterventies en een veranderende wet- en regelgeving.

Faciliteren, stimuleren en ondersteunen

Overheidsinstanties hebben een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie. Zij kunnen namelijk innovatieve en duurzame projecten van externe organisaties stimuleren en faciliteren. Met de juiste ondersteuning kunnen belangrijke vraagstukken (zoals de circulaire economie) efficiënt aangepakt worden. ‘Bron: Civic Tools

Zelf doen wat je zegt

Bedrijven moeten verschillende maatregelen nemen om circulair te worden. Een bekend voorbeeld is circulair inkopen. De overheid vormt en hanteert deze maatregelen maar het is voor overheidsorganisaties ook belangrijk om het goede voorbeeld te geven en dus zelf met circulair inkopen aan de slag te gaan. Wanneer overheidsinstellingen het goede voorbeeld geven, worden bedrijven gemotiveerd om zelf actie te ondernemen!

Stimulerende wet- en regelgeving

Om de transitie naar een circulaire economie te vergemakkelijken, is het belangrijk om kritisch te kijken naar eventuele aanpassingen die nodig zijn in de huidige wet- en regelgeving om circulair ondernemen en circulaire projecten mogelijk te maken. Kijk op ‘Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023’ om het uitvoeringsprogramma te bekijken.

Financiering

Een lokale of regionale overheidsorganisatie die intensief bezig is met circulaire economie, kan verschillende subsidies of financiële regelingen aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Lees de blog ‘Financiering voor circulaire economie’ voor meer informatie. ‘Bron: RVO

Kennis, Innovatie & Informatie

Dankzij allerlei initiatieven is er veel kennis en informatie beschikbaar over de circulaire economie. Een overheidsorganisatie kan deze kennis goed inzetten om haar circulaire doelstellingen sneller te behalen. ‘Bron: Planbureau voor de Leefomgeving

Samenwerken binnen en over de grens

Samenwerken is een kernbegrip binnen de circulaire economie en heeft verschillende voordelen, zowel op korte en lange termijn.

Op lange termijn zijn goede samenwerkingen erg waardevol. Zo is het makkelijker om een gezamenlijk project te starten dan alleen. Een goed voorbeeld is een regionaal project met andere gemeenten. Krachten bundelen zorgt voor meer slagkracht en impact.

‘Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden’. Dit geldt ook voor overheidsorganisaties en gemeenten. De ervaringen en projecten van één overheidsorganisatie, geven een andere organisatie veel nuttige informatie en handvatten. Dat maakt samenwerkingen waardevol!

Gedragsinterventies voor duurzamer gedrag

Overheidsinstanties streven naar duurzaam gedrag maar dit ontstaat niet zomaar. Mensen moeten eerst geïnformeerd, gemotiveerd en geactiveerd worden, voordat ze daadwerkelijk actie ondernemen. Gedraginterventies kunnen hierbij helpen. Een goed praktijkvoorbeeld is de Energie Wijzer. ‘Bron: RIVM, duurzaam consumentengedrag

Luisteren en kijken naar inwoners en ondernemers

In Nederland zijn heel veel ondernemers en inwoners al actief bezig met de circulaire economie. Zij gebruiken allerlei innovatieve oplossingen en duurzame tools om een steentje bij te dragen aan de circulaire economie. Overheidsorganisaties kunnen deze tools en oplossingen benutten door ze te implementeren of te faciliteren.