Kennispartners met wie wij samenwerken aan een circulair Nederland.

Avans
Gemeente Tilburg
Fontys

Circulaire Economie is een vrij nieuwe ontwikkeling, waarbinnen nog veel ruimte is voor onderzoek en doorontwikkeling. Wij werken daarom samen met onderwijsinstellingen om onze kennis te delen en om studenten, de circulaire ondernemers van de toekomst, de mogelijkheid te bieden ervaring op te doen, onderzoek te doen of af te studeren binnen de circulaire economie.

We bieden stageplaatsen voor meewerkstudenten en afstudeerders die verschillende aspecten van de circulaire economie willen onderzoeken. Denk hierbij aan: onderzoek naar de bereidheid van bedrijven om circulair te ondernemen, onderzoek naar de meetbaarheid van duurzame voordelen die resulteren uit asset sharing, onderzoek naar de inzet van blockchain technologie binnen de platformeconomie, enzovoort.

Wil jij stage lopen of afstuderen bij Circulair.com of een van onze partnerbedrijven?