Blockchain and the b2b sharing economy

Blockchain and the b2b sharing economy
Onderzoek & Publicaties Tilburg

“Sharing Economy Companies Are Set to Be Disrupted by Blockchain”, “The Blockchain is the Next Phase of the Sharing Economy”, “Blockchain Solutions Are Changing the Sharing Economy”. Dit zijn enkele artikelkoppen waaruit blijkt dat de blockchaintechnologie veel invloed gaat hebben op de deeleconomie. FLOOW2 is een innovatief bedrijf dat wereldwijd als eerste de kansen rondom het B2B delen identificeerde. Deze toonaangevende trend wil FLOOW2 blijven voortzetten om haar concurrenten voor te blijven middels de nieuwe technologische ontwikkeling: “de blockchaintechnologie”.

Het doel van dit onderzoek is om advies te geven aan FLOOW2 omtrent de mogelijke blockchaintoepassingen in combinatie met het online B2B deelplatform van FLOOW2. Om deze doelstelling te bereiken is de volgende probleemstelling geformuleerd: “Hoe ziet het ontwerp van een online B2B deelplatform voor FLOOW2 eruit waarbij gebruik wordt gemaakt van de blockchaintechnologie?”.

Ter beantwoording van de deelvragen is gebruik gemaakt van deskresearch in de vorm van wetenschappelijke artikelen van gerenommeerde partijen zoals Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Capgemini en Deloitte. Daarnaast is er vakliteratuur van Paul Bessems gebruikt ter onderbouwing van de scriptie. Tevens is er gebruik gemaakt van fieldresearch in de vorm van interviews met beroepsprofessionals. Deze interviews zijn gebruikt voor de verdiepingsslag in de theorie en als basis voor de praktijk binnen de scriptie.

Uit onderzoek is geconstateerd dat het huidige online B2B deelplatform van FLOOW2 vier significante zwaktes bevat. Er wordt FLOOW2 aanbevolen om de vier zwaktes als volgt te ondervangen: de beperkte identificatie wordt gemitigeerd door gebruik te maken van Decentralized IDentities (DIDs) of Membership Service Providers (MSP) en de digitale handtekening. De betaalfee en het schrijven van een valse beoordeling worden gemitigeerd door het gebruik van smart contracts. Ten slotte wordt de single point of failure weggenomen door het gedecentraliseerde netwerk in de vorm van een fouttolerant systeem te implementeren.

Echter blijkt uit onderzoek dat het gebruik van de blockchaintechnologie ook zwaktes met zich meebrengt. FLOOW2 wordt aanbevolen om de zwaktes als volgt te mitigeren: de schaalbaarheid van de database wordt ondervangen door gebruik te maken van een permissioned blockchain of sidechains. De privacy van de gebruikers worden gewaarborgd door een nieuw adres te genereren na een transactie. Onnodig gebruik van de technologie wordt ondervangen door het uitwerken van de beslissingsboom, om zo de geschiktheid aan te kunnen tonen. Hacks worden gemitigeerd door het grootboek te verspreiden onder individuele nodes. Ten slotte wordt de drempel tot het over gaan naar de blockchaintechnologie voor de klant ondervangen door een gebruiksvriendelijke interface te faciliteren en de minimale vereiste kennis over te dragen aan de gebruikers.

De nieuwe use case van FLOOW2 betreft een gesloten deelplatform in de vorm van een consortium, waarbij transacties automatisch worden afgewikkeld middels smart contracts en de identificatie binnen het netwerk wordt gewaarborgd. Hierbij zijn er twee verschillende geschikte blockchain platformen geconstateerd, namelijk Quorum (dat gebaseerd is op Ethereum) en Hyperledger Fabric.

Tevens wordt FLOOW2 aanbevolen om de use case te gebruiken voor sectoren waarin weinig vertrouwen is of waarin vertrouwen erg belangrijk is, aangezien dan wordt verwacht dat de blockchaintechnologie wezenlijke voordelen biedt ten opzichte van een traditionele database.

Ten slotte wordt FLOOW2 aanbevolen verder onderzoek te verrichten om tot een keuze tot implementatie van een van de blockchain platformen te komen. Het is namelijk niet mogelijk om op basis van de use case vereisten en het financiële aspect een gedegen onderbouwde keuze te maken tussen de blockchain platformen. Hierbij dient er nog onderzoek verricht te worden naar andere factoren die meespelen buiten de financiële factor, zoals de mogelijke afname van de gebruiksvriendelijkheid en de mogelijke toename van het vertrouwen.

Bekijk PDF

Ongeveer Circulair.com

Hét online platform waarop je alle circulaire én duurzame producten, diensten, bedrijven, projecten en evenementen kan vinden.