Circulaire Raadsinformatiebijeenkomst – 8 juni 2020 (vervolg)

Circulaire Raadsinformatiebijeenkomst – 8 juni 2020 (vervolg)
Gemeente nieuws Gemeente Tilburg Nieuws Tilburg

De informatiebijeenkomst is live te volgen op maandag 8 juni om 13.00 uur via: https://tilburg.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/683659/Informatie-debat%2008-06-2020

In 2016 heeft de raad besloten de Aanpak Circulaire Economie Tilburg 2016-2020 uit te voeren. De vigerende werkagenda is ‘Agenda 2019 Tilburg Circulair’, hiermee ronden we eind 2020 de Aanpak Circulaire Economie Tilburg 2016-2020 af.

Met de raad is afgesproken om in 2020 te komen met een nieuwe Aanpak Tilburg Circulair 2021-2025 en aan het begin van het traject input vanuit de Raad op te halen.

De Agenda 2019 Tilburg Circulair staat al op onze site. Bekijk deze hier.

Bekijk hier de Aanpak Circulaire Economie Tilburg 2016-2020.

  1. Aan welke doelen zou circulair beleid moeten bijdragen?

    Stelling 1: Voor mij raakt “circulaire economie” het meest met de volgende beleidsthema’s (kies er max drie): Economie en arbeidsmarkt;  Ruimtelijke uitvoering; Energietransitie;  Klimaatadaptatie; Water; Cultuur en maatschappij; Inclusiviteit;  Mobiliteit;  Groen;  Duurzaamheid, milieu en afval;  Gezondheid en welzijn;

 

  1. Welke rol zou Tilburg moeten pakken op weg naar een circulaire economie en wat is dit je waard?

    Stelling 2: Tilburg is in 2025 een nationale koploper op het gebied van circulaire economie (eens/oneens)

Stelling 3: De minister maakt de circulaire deals met Amazon en Bol.com. Wij in Tilburg moeten dan doen met de Jumbo’s en lokale grote bedrijven (eens/oneens)

Stelling 4: Het gemeentelijk budget voor circulaire economie per inwoner is in 2022 minimaal gelijk aan het gemiddelde van de G4 (eens/oneens)

  1. Hoe wil de raad betrokken worden in het aankomende traject op weg naar de strategie Tilburg Circulair 2021-2025?

Stelling 5: Welke bouwstenen (woorden) komen bij u op als u denkt aan het programma CE voor Tilburg? (open antwoord)

Stelling 6: Hoe wilt u met ons in overleg in aanloop naar de behandeling van het Raadsvoorstel Aanpak Tilburg Circulair 2021-2025 (open antwoord)

Ongeveer Circulair.com

Hét online platform waarop je alle circulaire én duurzame producten, diensten, bedrijven, projecten en evenementen kan vinden.