De weg vrij maken voor een circulaire economie met wegen van gerecycled afval

De weg vrij maken voor een circulaire economie met wegen van gerecycled afval
Nieuws

In West-Australië – aan de Kwinana Highway – zijn extra rijstroken toegevoegd. Deze rijstroken zijn 12,5 kilometer lang. De aanleg ervan kostte 49 miljoen Australische dollars. Normaliter kost het aanleggen van een enkele rijstrook ongeveer 5 miljoen Australische dollar.

Wat er speciaal is aan deze rijstroken? De extra snelwegen zijn gemaakt van 25.000 ton gebroken en gerecycled beton. Het beton is afkomstig van de sloop van ooit het belangrijkste voetbalveld van Perth: het Subiaco Oval.

In deze blog lees je hoe het recyclen van bouw- en constructiemateriaal bijdraagt aan te behalen doelstellingen, hoe inkoopbeleid kan worden gebruikt en welke veranderingen in de markt nodig zijn om circulariteit te stimuleren.

Recyclen draagt bij aan het behalen van doelstellingen

In 2020 werd in Australië 74 miljoen ton afval geproduceerd. Hiervan bestond ongeveer 22,9 miljoen ton uit metselwerk. Het meeste afval zoals beton, baksteen, staal, hout, asfalt, gipsplaten en cementplaten zou hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Omdat er nog geen volledig circulaire economie is, belandt het afval grotendeels op de vuilstort. Er wordt immers nog steeds gedacht dat het goedkoper is om nieuwe materialen te kopen dan oude materialen te hergebruiken.

Recyclen van bouw- en constructiemateriaal komt niet vaak voor in Australië. In het ‘National Waste Policy Action Plan’ staat de doelstelling ‘een terugwinning van 80% van de hulpbronnen in 2030’ opgesteld. Momenteel behaalt Australië slechts een terugwinning van 40%. Om de doelstelling van 80% te behalen, is het nodig om stappen te maken richting een circulaire economie. Bij een circulaire economie worden de materialen hergebruikt en gerecycled en dienen deze als grondstof voor een nieuw product.

Gebruik maken van het inkoopbeleid

Hoe recyclen aantrekkelijk kan worden gemaakt? Een eenvoudige oplossing zou zijn: het verhogen van de kosten voor het storten van afval. Deze oplossing kent wel een onbedoeld negatief gevolg zoals illegale afvaldumping.

Een effectievere aanpak om recyclen aantrekkelijk te maken, is het creëren van meer vraag naar gerecycled materiaal. Deze vraag kan bijvoorbeeld komen vanuit de overheid, die eisen stelt aan de leveranciers waarmee zij samen werken. Hierdoor worden leveranciers verplicht een bepaalde hoeveelheid gerecycled materiaal te gebruiken. Is er voldoende vraag naar gerecycled materiaal? De lagere kosten die grote vraag met zich meebrengt, leidt uiteindelijk tot een circulaire economie.

Drie belangrijke veranderingen in de markt

Er zijn belangrijke veranderingen in de markt nodig om een verschil te maken in de hoeveelheid afval en uiteindelijk een circulaire economie in te richten. Ten eerste is het instellen van minimumdoelen voor gerecycleerd materiaal in het inkoopbeleid nodig. Denk hierbij aan het verplichten van een bepaald percentage gerecyclede afvalstoffen. Ten tweede is het mogelijk dat de kwaliteit van gerecycled bouwmateriaal kan variëren. Daarom is het belangrijk dat de overheid de markt helpt door bijvoorbeeld kwaliteit te controleren en leveranciers motiveert om te investeren in productietechnologieën omtrent hergebruik en recycling. Tot slot wordt er in bijvoorbeeld West-Australië gebruik gemaakt van dure testregimes voor gerecyclede bouwproducten. Deze kosten verlagen kan door redelijkere specificaties te gebruiken om de kwaliteit te behouden en tegelijkertijd circulariteit aantrekkelijk te maken.

Met behulp van deze veranderingen wordt het gebruik van gerecyclede materialen steeds aantrekkelijker. Zo blijft circulariteit niet langer een niche waar kleine bedrijven zich mee bezig houden, maar kan het worden omarmd door grote ondernemingen en overheidsinstellingen.

Ongeveer Circulair.com

Hét online platform waarop je alle circulaire én duurzame producten, diensten, bedrijven, projecten en evenementen kan vinden.