Drinkwatersector gaat werken met materialenpaspoort: 100.000 km leidingen circulair in 2050

Drinkwatersector gaat werken met materialenpaspoort: 100.000 km leidingen circulair in 2050
Nieuws

Negen Nederlandse drinkwaterbedrijven gaan in 2023 aan de slag met een materialenpaspoort. In dit digitale paspoort leggen de bedrijven vast uit welke grondstoffen en materialen een nieuwe drinkwaterleiding bestaat. Daarnaast komt er in dit paspoort te staan waar de leiding zich bevindt en wanneer het in aanmerking komt voor hergebruik. Dit is een initiatief van MVO Nederland. De afspraak tussen de drinkwaterbedrijven is tot stand gekomen binnen het netwerk Blauwe Netten.

Samen circulair

Het doel van het netwerken Blauwe Netten is om 100.000 kilometer leidingnet circulair te laten zijn in 2050. Het paspoort is hiervoor een eerste aanzet. Dankzij dit initiatief wordt er een helder overzicht gecreëerd welke materialen de grond ingaan. Zo wordt de transparantie in de drinkwatersector vergroot en komt er meer inzicht in welke materialen op welk moment kunnen worden hergebruikt. Leidingen hebben namelijk een lange levensduur en tot nu toe is er nauwelijks inzicht in de herkomst van een leiding en de gebruikte grondstoffen. Door nu te beginnen kan er toegewerkt worden naar een circulair systeem. Een goede planning en logistiek dragen bij aan het standaardiseren van het hergebruik van materialen. Het netwerk Blauwe Netten werkt samen met het platform Madaster om een materialenbank voor de toekomst te creëren. Dit platform wordt ook al gebruikt binnen de bouwsector, waar gebruikt wordt gemaakt van het materialenpaspoort om circulariteit in de bouw te vergroten.

Succesvolle pilot

In 2021 is er een pilot van het materialenpaspoort uitgevoerd door Blauwe Netten met het platform Madaster. Drinkwaterbedrijven Vitens, WML en PWN werkten hier aan mee. Ook de producenten AVK, Dyka en Beulco deden ervaring op met het opstellen en vastleggen van de paspoorten. Uit de pilot bleek dat het Madaster platform voorziet in de behoefte om hoogwaardig hergebruik te realiseren. De drinkwaterbedrijven gaan nu zelf op een eigen tempo aan de slag. Sommige drinkwaterbedrijven starten met een onderzoek naar de impact van een materialenpaspoort op de organisatie. Daarnaast zijn er bedrijven die al een stap verder zijn en starten met het aanpassen van systemen binnen de organisatie en de beoordelingscriteria in aanbestedingsprocedures.

De toekomst

MVO Nederland heeft ‘Aan de slag met het materialenpaspoort in de drinkwatersector’ opgesteld om alle drinkwaterbedrijven te ondersteunen bij de invoering hiervan. Hierin staat wat er tot op heden is gebeurd en welke acties er moeten worden opgepakt om het paspoort daadwerkelijk in te voeren en te gebruiken. Door nu al aan de slag te gaan kan er een grote impact gerealiseerd worden in de toekomst en hoogwaardig hergebruik door de gehele sector doorgevoerd worden.

Ongeveer Circulair.com

Hét online platform waarop je alle circulaire én duurzame producten, diensten, bedrijven, projecten en evenementen kan vinden.