Een circulaire stad kan 75% energiebehoefte besparen

Een circulaire stad kan 75% energiebehoefte besparen
Nieuws

Nu de energieprijzen enorm hoog zijn, wordt er op elk gebied gekeken naar energiebesparende maatregelen. Ook voor alle steden in Europa is dit een actueel en belangrijk onderwerp. Sweco laat in een nieuw Urban Insight rapport: ‘Circular City Transformation’ zien hoe circulaire stedenbouw kan bijdragen aan duurzame mobiliteit en energie- en klimaatefficiëntie.

Circulaire acties toepassen

Uit het rapport blijkt dat Sweco’s experts hebben berekend dat een stad maar liefst 75% van haar totale energiebehoefte kan besparen als het circulair wordt. Een stad kan haar CO2-uitstoot zelfs met 87% verminderen ten opzichte van het huidige niveau. Door 15 concrete circulaire acties en 5 principes toe te passen, laten de experts zien hoe steden een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de noodzakelijke overgang naar een circulair systeem.

Overgang naar circulaire stedenbouw is noodzakelijk

Systeemdenken is noodzakelijk om een overgang te maken naar circulaire stedenbouw. Het rapport benadrukt dat een samenwerking tussen verschillende disciplines noodzakelijk is om te slagen. Dit is het tweede rapport van Sweco rondom het thema circulariteit. Zij hebben gebruik gemaakt van experts die wetenschappelijke bevindingen, ideeën en oplossingen aandragen die nodig zijn om in de toekomst circulaire en veilige steden te creëren en ontwerpen. Dit wordt ondersteund door een checklist en succesvolle casestudies, die ook economische, sociale en milieuvoordelen voor een circulaire toekomst belichten. De experts  hebben diverse onderwerpen benoemd waardoor het mogelijk is dat steden in 2040 75% van de energiebehoefte kunnen besparen. Zoals: energie-efficiënte architectuur en nieuwbouw, lokaal geproduceerde en opgeslagen energie, volledig gedeelde mobiliteit, lokaal geproduceerd voedsel en een gemaximaliseerde stadslandbouw met afval dat wordt gebruikt voor biogas.

Europees plan

20 van de 27 EU-landen hebben inmiddels een overheidsplan voor de circulaire economie, dit is een onderdeel van de Europese Green Deal. De Green Deal is het plan van de Europese Commissie om de Europese Unie klimaatneutraal te maken, waarbij het einddoel 2050 is. Dat betekent dat Europa de uitstoot van broeikasgassen drastisch wilt verminderen. En wat er tegen 2050 nog wordt uitgestoten, moet meteen worden gecompenseerd of opgevangen. Daarnaast moet er een economische groei zonder uitputting van grondstoffen plaatsvinden. Diverse industrieën krijgen hiermee te maken. Europa kan hiermee het eerste klimaatneutrale continent ter wereld worden.

Pioniersstad: Amsterdam

Alle steden in Europa hebben hier dus ook een grote invloed op. Amsterdam is samen met Glasgow een pionier als het gaat om circulariteit. Amsterdam bewijst dat dit al op grote schaal kan worden toegepast. Amsterdam wil in 2030 50% nieuwe grondstoffen gebruiken en in 2050 een 100% circulaire stad zijn. De stad wilt ervoor zorgen dat grondstoffen en materialen worden hergebruikt en niet verloren gaan. Amsterdam werkt op dit moment aan de ‘Strategie Amsterdam Circulair 2020-2025’. Zij zijn al volop bezig met diverse ontwikkelingen en circulaire projecten om de doelen die zij voor de toekomst hebben vastgelegd te behalen.

Ongeveer Circulair.com

Hét online platform waarop je alle circulaire én duurzame producten, diensten, bedrijven, projecten en evenementen kan vinden.