Een toekomst met aardgasvrije verwarmingssystemen is haalbaar

Een toekomst met aardgasvrije verwarmingssystemen is haalbaar
Nieuws

De resultaten van het driejarige innovatieprogramma WarmingUP laten zien dat collectieve duurzame warmtesystemen maatschappelijk aanvaardbaar en technisch haalbaar zijn. Dankzij het programma WarmingUP hebben bijna 60 partijen uit de hele warmteketen nieuwe kennis, instrumenten en technieken gedeeld. Hierdoor krijgt de warmtetransitie een nieuwe stimulans!

Waarom duurzame warmtesystemen?

Het gebruik van fossiele brandstoffen levert veel CO2-uitstoot op en dat draagt bij aan de opwarming van de aarde. Er zijn doelen vastgelegd in het Klimaatakkoord en er vindt nu een energietransitie plaatst. Om die doelen tijdig te behalen moeten er anderhalf miljoen woningen met aardgasgestookte cv-ketels in 2030 voorzien zijn van een duurzaam alternatief. Collectief duurzame warmtenetten kunnen hier het verschil in maken.

Het innovatieprogramma WarmingUP

In het project WarmingUP werkten ongeveer 60 partners samen aan oplossingen voor de warmtetransitie. Het doel van het innovatieprogramma is om bij te dragen aan het doel om 750.000 extra woningen aan te sluiten op een duurzaam collectief warmtenet voor 2030. Als dit gerealiseerd wordt, is dit voor veel woonwijken financieel gunstiger en energetisch efficiënter dan wanneer elke woning een eigen duurzame oplossing moet realiseren.

Er zijn veel methoden om op een duurzame en circulaire manier collectieve warmtesystemen in te richten. In het programma is er naar diverse toepassingen gekeken zoals: aquathermie (warmte uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater), geothermie (aardwarmte), warmteopslag in de ondergrond, zonthermie en restwarmte van bijvoorbeeld datacenters. Daarnaast werden er ook nieuwe samenwerkingsvormen en opschalingsstrategieën ontwikkeld.

Draagvlak voor warmtenetten groeit

Uit het onderzoek van WarmingUP blijkt dat op dit moment al 60% van de woningen in Nederland geschikt is voor lage temperatuurverwarming. Deze woningen kunnen nu al overstappen op bijvoorbeeld een warmtepomp of andere duurzame energiebronnen. Daarnaast toonde een eerder WarmingUP onderzoek dat als gemeenten en warmtebedrijven de juiste argumenten gebruiken, warmteprojecten sneller op meer draagvlak kunnen rekenen. Zo zijn er niet alleen duurzame, circulaire en financiële argumenten, maar is ook het gebruiksgemak voor de bewoners een voordeel. Zij hoeven bijvoorbeeld geen cv-ketel meer te onderhouden. WarmingUP heeft ook een handige Design Toolkit gemaakt, die ontwerpers helpt om grotere en complexere warmtenetten eenvoudiger te realiseren.

Realisatie nu en in de toekomst

WarmingUP heeft inmiddels veel kennis vergaard en gaat een volgende fase in, waar doorontwikkeling, het gebruikersvriendelijker maken van tools en het valideren daarvan centraal staan. Bovendien heeft het innovatieprogramma van WarmingUP ervoor gezorgd dat de schakels in de warmteketen aan elkaar verbonden zijn. De warmtetransitie krijgt nu een nieuwe stimulans door onder andere het project NieuweWarmteNu!, wat vervolgens de aanleg van de duurzame collectieve warmtesystemen versnelt.

Ongeveer Circulair.com

Hét online platform waarop je alle circulaire én duurzame producten, diensten, bedrijven, projecten en evenementen kan vinden.