Goed nieuws voor PharmaSwap: IGJ geeft apothekersplatform 1 jaar de tijd

Goed nieuws voor PharmaSwap: IGJ geeft apothekersplatform 1 jaar de tijd
Nieuws

In een recent schrijven heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het deelplatform voor apothekers, PharmaSwap, tot juli 2021 de tijd gegeven om haar activiteiten op dusdanige wijze te organiseren dat het binnen de huidige regelgeving past.

PharmaSwap is het innovatieve online platform dat apothekers in staat stelt om onderling op een veilige en vertrouwde manier medicatie te verhandelen. Het gaat om medicatie die de apotheek nooit heeft verlaten en waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum in zicht komt. Het doel van PharmaSwap is het voorkomen van onnodige vernietiging van kostbare middelen en grondstoffen, om zo bij te dragen aan verduurzaming en kostenbesparing in de zorg. Bovendien helpt transparantie van beschikbare middelen continuïteit van patiëntzorg te verbeteren, zoals o.a. bleek tijdens de Corona-crisis. Inmiddels zijn er meer dan 200 verpakkingen ‘geswapt’ met een waarde van meer dan €200.000. Het aanbod op het platform neemt dagelijks toe, zeker nu er ook steeds meer groothandels meedoen om de voorraad die bij hen over de datum dreigt te raken aan te bieden. Op dit moment vertegenwoordigt het aanbod op PharmaSwap een waarde van meer dan €350.000 aan medicatie die anders vernietigd zou worden.

Awards

De initiatiefnemers van het platform zijn in het najaar van 2019 door het ministerie van Volksgezondheid uitgeroepen tot meest duurzame zorgprofessional. Afgelopen maart reikte de Koninklijke Nederlandse Federatie voor Apothekers (KNMP) hen de innovatieprijs 2020 uit.

Uitdagingen

“Hoe logisch het creëren van transparantie van vraag en aanbod van dure medicatie om herverdeling mogelijk te maken ook is, zeker nu er ook plaatselijk tekorten ontstaan, eigenlijk mag het niet. Het is namelijk alleen toegestaan voor groothandels om (recept) medicijnen te verkopen aan apotheken, niet door apothekers onderling” ligt een van de initiatiefnemers, Piter Oosterhof, toe.

Momenteel onderzoekt PharmaSwap in samenspraak met alle stakeholders hoe ze het platform werkzaam kunnen krijgen binnen de vigerende geneesmiddelwet. We hebben met Europese wetgeving te maken, dus de resultaten hiervan zijn ook van groot belang voor de rest van Europa, waar tekorten en medicijnverspilling eveneens een groot gezondheidsprobleem zijn.

Respijt en vervolgstappen

Naar aanleiding van een recent ingediend voorstel heeft de IGJ besloten om PharmaSwap 1 jaar de tijd te geven om haar plannen verder uit te werken, zodat de activiteiten van PharmaSwap binnen de regelgeving past. Een van de belangrijkste onderdelen van dit plan is dat PharmaSwap zelf als groothandel gaat fungeren. “Dit is een enorme opsteker en we zijn enorm blij met het in ons gestelde vertrouwen! Hoewel het geen makkelijke opgave zal zijn, biedt het de ruimte die we nodig hebben om verder te gaan met onze inspanningen tegen spillage van geneesmiddelen” zegt Jelmer Faber, mede-initiatiefnemer. “We willen al onze collega’s en ook de groothandels vooral aansporen om hun voorraden goed te controleren en middelen die over de datum dreigen te raken aan te bieden op PharmaSwap! We hebben tijd gekregen voor deze overgangsperiode en ik roep iedereen op er vooral gebruik van te maken en zoals beroepsgroep samen laten zien dat we écht impact kunnen maken: voor het milieu, de zorgkosten en patiëntzorg.”

Noot voor redactie
Contact PharmaSwap:
Jelmer Faber | info@pharmaswap.com | 06-38774886 | www.pharmaswap.com
Lieke van Kerkhoven | lieke.vankerkhoven@floow2.com | 06-22575735 | www.pharmaswap.com

Ongeveer Circulair.com

Hét online platform waarop je alle circulaire én duurzame producten, diensten, bedrijven, projecten en evenementen kan vinden.