Grondstoffenscanner nu ook in het Engels beschikbaar

Grondstoffenscanner nu ook in het Engels beschikbaar
Nieuws

De Grondstoffenscanner is nu ook in het Engels beschikbaar. Daarnaast is de scanner uitgebreid met import- en exportgegevens van de Europese Unie (alle 27 EU-landen samen). En er is aandacht voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarbij er gekeken wordt naar de risico’s voor mens en milieu in de keten.

De Nederlandse en Europese maakindustrie is sterk afhankelijk van grondstoffen uit het buitenland. Daarom lanceerden het ministerie van EZK, Koninklijke Metaalunie en FME in 2018 de Grondstoffenscanner.

Kritische grondstoffen

Met de Grondstoffenscanner zoeken ondernemers eenvoudig de kritische grondstoffen in hun producten op. Dit levert een factsheet op met specifieke karakteristieken van de grondstof. De ondernemer krijgt inzicht in de omvang van de wereldproductie, prijsfluctuaties, maar ook in risico’s, zoals exportrestricties, lage stabiliteit van bronlanden, milieu-impact en impact op biodiversiteit.

Meer weten?

Grondstoffenscanner

Bron: RVO.nl

Ongeveer Circulair.com

Hét online platform waarop je alle circulaire én duurzame producten, diensten, bedrijven, projecten en evenementen kan vinden.