Het Circularity Gap Report van 2023 is er

Het Circularity Gap Report van 2023 is er
Nieuws

Op dit moment is 7% van de wereldwijde economie circulair. Dat betekent dat het gat naar een volledig circulaire economie nog enorm is. Het jaarlijkse Circularity Gap Report zoomt hierop in en de nieuwste editie kwam deze week uit. Het rapport licht uit wat er al goed gaat, maar ook waar kansen liggen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Het rapport

Het Circularity Gap rapport van 2023 geeft een aantal interessante inzichten en biedt een reële kijk op waar we op dit moment staan als het gaat om circulariteit wereldwijd. De conclusie luidt: we recyclen wel, maar we gebruiken ook steeds meer nieuwe grondstoffen. Dat is natuurlijk opmerkelijk aangezien de EU de ambitieuze doelstelling heeft om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben.

In het rapport wordt daarnaast duidelijk dat het hergebruik van materialen is gedaald van 9,1 naar 7,2 procent. Daarbij komt dus het toegenomen gebruik van nieuwe grondstoffen, wat mede te wijden is aan de bevolkingsgroei en de stijgende vraag naar woningen, voedsel en spullen. Dit zorgt ervoor dat er in verschillende branches enorme hoeveelheden geproduceerd worden.

Vier oplossingen

Maar wat zijn dan de oplossingen? Het rapport benadrukt vier belangrijke pijlers om van een ‘waste economie’ naar een circulaire economie te gaan:

  1. Use less: producenten moeten ervoor zorgen dat in het productieproces minder grondstoffen worden gebruikt.
  2. Use longer: gebruik producten langer, in plaats van altijd iets nieuws en meer te kopen.
  3. Use again: herbruik en recycle waar dit mogelijk is.
  4. Make clean: geef gebruikte materialen een nieuw doel, zodat ze in de loop blijven.

Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het is belangrijk dat iedereen zich er bewust van wordt dat het nodig is om een bijdrage te leveren. In het rapport lees je meer over de uitkomsten en strategieën die kunnen worden toegepast.

Het doel van Circle Economy

Circle Economy publiceerde in 2019 voor het eerst het Circularity Gap Report. De organisatie heeft als doel om de circulaire economie op wereldniveau meetbaar te maken. Sindsdien heeft Circle Economy hun methodologie ook op nationaal en regionaal niveau toegepast. Het onderzoek is in samenwerking met Metabolic en C-Creators tot stand gekomen, met ondersteuning van de Goldschmeding Foundation en De Hoge Dennen.

Er werd voor het eerst ook onderzoek gedaan op sectorniveau. Deze inzichten kunnen sectoren stimuleren en inspireren om op korte termijn sneller te veranderen en stappen te zetten richting een circulaire economie.

Ongeveer Circulair.com

Hét online platform waarop je alle circulaire én duurzame producten, diensten, bedrijven, projecten en evenementen kan vinden.