DZyzzion

DZyzzion helpt bedrijven en andere organisaties om op een structurele manier duurzaam en circulair te ondernemen en daarmee toekomstbestendig te worden. DZyzzion is een social enterprise die met vele partners in een netwerkverband samenwerkt. Diensten zijn onder meer: duurzaamheidsnulmeting, duurzaamheidsprofiel, duurzaamheidsagenda, circulair advies, energieadvies, CO2-footprint, klimaatneutraal ondernemen, CO2-Prestatieladder, duurzame mobiliteit, milieumanagement en duurzaamheidsrapportage. Meer informatie vind je op www.dzyzzion.nl

In 2010 startte ik met het eerste Koploperproject duurzaam ondernemen, waarin bedrijven en andere organisaties samen aan de slag gaan om duurzaamheid op een structurele manier in de organisatie te borgen. We kijken niet alleen naar duurzaamheid van de interne bedrijfsvoering, maar ook naar de product- en dienstverlening en de waardeketen. Het project kent een systematische opbouw, van inzicht (nulmeting), via actie (duurzaamheidsagenda) naar communicatie (een authentiek verhaal). Gemiddeld doen er zo’n 10 bedrijven mee aan een Koploperproject. Ze krijgen individuele begeleiding en wisselen tussentijdse resultaten uit in een aantal workshops. Zo leren ze ook veel van elkaar. Sinds begin 2010 deden er al meer dan 430 bedrijven mee in een van de ongeveer 45 Koploperprojecten. De focus ligt op MKB-bedrijven, maar er doen ook regelmatig grotere bedrijven mee, net als gemeenten, zorginstellingen, scholen, woningcorporaties etc. De projecten worden uitgevoerd in meerdere provincies, samen met lokale partners, zoals gemeenten en ondernemersorganisaties. Ik werk ook met regionale adviseurs, om ervoor te zorgen dat de projecten goed ingebed zijn in de regionale netwerken. We sluiten meestal af met een openbaar Koplopersymposium, waarin de deelnemers hun ervaringen en enthousiasme delen met andere ondernemers. Zo ontstaat een sneeuwbaleffect. Meer informatie vind je op www.koploperproject.nl.

SDG doelstellingen:
SDG #1 – Geen armoede,
SDG #2 – Geen honger,
SDG #3 – Goede gezondheid en welzijn,
SDG #4 – Kwaliteitsonderwijs,
SDG #5 – Gendergelijkheid,
SDG #6 – Schoon water en sanitair,
SDG #7 – Betaalbare en duurzame energie,
SDG #8 – Waardig werk en economische groei,
SDG #9 – Industrie, innovatie en infrastructuur,
SDG #10 – Ongelijkheid verminderen,
SDG #11 – Duurzame steden en gemeenschappen,
SDG #12 – Verantwoorde consumptie en productie,
SDG #13 – Klimaatactie,
SDG #14 – Leven in het water,
SDG #15 – Leven op het land,
SDG #16 – Vrede, justitie en sterke publieke diensten,
SDG #17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Klik op de knop om de kaart te tonen.