Gemeente Tilburg

 

In samenwerking met de Gemeente Tilburg is Circulair.com mede mogelijk gemaakt. De Gemeente Tilburg heeft Circulaire Economie als een belangrijk speerpunt op de agenda staan en gaat de komende jaren volop aan de slag om een circulair Tilburg te realiseren en deze ontwikkeling in de stad te versnellen.

Hergebruik van grondstoffen producten en onderdelen is een stuk beter voor het milieu. Voor een toekomstbestendige economie en een klimaatneutraal Tilburg in 2045 is het noodzakelijk om over te gaan naar een circulair systeem. Dit betekent het minimaliseren van verspilling van grondstoffen en het maximaliseren van de waarde van grondstoffen en materialen. Tilburg wil hierin niet afwachten, maar juist voorop lopen, stimuleren, faciliteren, ondersteunen en ook zelf aan de slag gaan.

Een circulaire economie creëren kunnen we niet alleen. Daarvoor gaat de gemeente aan de slag met bedrijven, organisaties en bewoners uit de regio. Verschillende doelgroepen vragen om een andere rol van de gemeente en andere prioriteiten en acties. Ze maken daarom een onderscheid in vier ‘circulaire trajecten’: Circulair ondernemen, Circulair consumeren, Circulaire eigen organisatie, Circulaire gebiedsontwikkeling.

Klik hier voor meer informatie over de circulaire ambities van Gemeente Tilburg.

Klik op de knop om de kaart te tonen.