Prinsheerlijk

De missie van Stichting Buitengewoon leren en werken – Prins Heerlijk is participatie en ontplooiing van jongeren met een functiebeperking. Hiertoe biedt Prins Heerlijk ondersteuning aan jongeren (16-27 jaar) met ernstige leerproblemen en/of een licht verstandelijke beperking bij hun ontwikkeling gericht op deelname op de arbeidsmarkt of in ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding. Begeleiding wordt geboden op het gebied van leren, werken, en op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en wonen.

Uitgangspunt bij de ondersteuning is de eigen motivatie en inzet van de jongere om zich te ontwikkelen en te werken in de sectoren waarin Prins Heerlijk actief is. Hierbij richt Prins Heerlijk zich op  het gebied van leren en werken vooralsnog op  kansrijke sectoren Horeca, Detailhandel  en Zorg en Dienstverlening. Prins Heerlijk werkt hiervoor nauw samen met werkgevers in deze sectoren en organiseert leeromgevingen en (waar nodig) leerwerkbedrijven om de jongeren in een realistische omgeving te laten leren en werken.

Prins Heerlijk heeft een aantal eigen leer-werkbedrijven waar deze jongeren leren en werken, nl.:

  • Lunchcafé Prins Heerlijk Eten & Drinken | Nieuwlandstraat 16 Tilburg
  • Eetwinkel Prins Heerlijk | Stadhuisplein 325 Tilburg
  • Prins Heerlijk Factorium Podiumkunsten | Koningsplein 11a Tilburg
  • Prins Heerlijk De Duynsberg | Indigolaan 100 Tilburg
  • Lunchroom De Uitdaging | Dorpstraat 40 Ulvenhout
Klik op de knop om de kaart te tonen.