Rooftop Rumour

Het gerucht gaat dat er in Tilburg plannen worden gemaakt om een daktuin te openen. Een dak waarop groente en fruit worden verbouwd en bijen gehouden. Dat draagt bij aan de vergroening van de stad en de vergroting van de biodiversiteit. Daarnaast is de daktuin een mooi middel om de verbinding tussen stad, landbouw en natuur een stukje te herstellen. En in de ontwikkeling van de plannen staat circulariteit ook zeker centraal, met als doel Tilburg een beetje meer te verduurzamen.

SDG #2 – Geen honger,
SDG #3 – Goede gezondheid en welzijn,
SDG #9 – Industrie, innovatie en infrastructuur,
SDG #11 – Duurzame steden en gemeenschappen,
SDG #12 – Verantwoorde consumptie en productie,
SDG #15 – Leven op het land

Klik op de knop om de kaart te tonen.