Tricorp
TRICORP CIRCULAIR
Werken aan een circulaire economie met circulaire werkkledingMinder grondstoffen van iets gebruiken stelt het opraken ervan alleen uit. Dit vraagt om een andere kijk op grondstofwinning; de herwinning zal de grootste bron moeten worden. Wij gaan daarom samen met COFA deze uitdaging aan om door middel van een circulair model de textielketen te sluiten. Hierdoor dragen we bij aan een economie waarin de goederen van vandaag de basis vormen voor de producten van morgen.COFA zorgt ervoor dat onze werkkleding na gebruik teruggehaald en gerecycled wordt. Het gaat hierbij om nieuw ontwikkelde, circulaire, maar ook bestaande, niet-circulaire producten. Bij deze laatste categorie let COFA erop dat de producten voldoen aan kwaliteitscriteria om weer in een volgende gebruiksfase te kunnen worden ingezet. COFA haalt op, sorteert, ontmantelt en maakt zoveel als mogelijk weer nieuwe grondstoffen en/of producten. Voor circulaire producten voor 100%, voor niet-circulaire producten voor ruim 80%.

IMPACT VAN TRICORP
Het begint met het ontwerpen van een circulair product. Dit betekent enerzijds dat een product van recyclebare materialen gemaakt is. Anderzijds betekent dit dat het product is ontworpen om weer uit elkaar gehaald te worden. Dit houdt in dat in de ontwerpfase al is nagedacht over waarvoor de grondstoffen in het product na gebruik ingezet kunnen worden. Bovendien dienen producten identificeerbaar te zijn, zodat ze gevolgd en herkend kunnen worden (middels een QR-code). Vervolgens moeten producten en grondstoffen ook daadwerkelijk teruggehaald worden na gebruik. Dit gebeurt middels een retourlogistiek. Deze grondstoffen kunnen worden herwonnen en vervolgens opnieuw worden ingezet, in hetzelfde product of in andere producten.

We willen dat alle mensen die aan onze werkkleding werken, waar dan ook, dit doen onder goede omstandigheden. Daarnaast willen we het milieu niet belasten en het liefst een positieve impact maken met onze producten en processen. Dit betekent, naast het minimaliseren en uiteindelijk vermijden van fossiel grondstofgebruik en het optimaliseren van grondstoffenherwinning, dat we op verschillende manieren letten op energie- en watergebruik van emissies, door zowel reductie- als herwinningsprogramma’s.

Door te kiezen voor circulaire kleding van Tricorp, kies je als klant voor een circulaire oplossing. De klant draagt bij aan de circulaire economie door grondstoffengebruik te verminderen. Ook draag je bij aan de sociale aspecten van de circulaire economie, in binnen- en buitenland. Op deze manier dragen we samen bij aan de realisatie van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

FAIR WEAR FOUNDATION
Tricorp is sinds 2007 lid van de Fair Wear Foundation (FWF) – deze onafhankelijke, non-profit organisatie werkt samen met bedrijven en fabrieken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. De leden van de Fair Wear Foundation vertegenwoordigen samen meer dan 120 merken in zeven Europese landen. De producten worden in meer dan 20.000 verkooppunten in 80 landen over de hele wereld verkocht. De FWF is in 11 productielanden in Azië, Afrika en Europa actief. Door de verscheidenheid van de belanghebbenden wordt FWF ook wel een multi-stakeholderinitiatief (MSI) genoemd. Hierdoor biedt FWF volledige geloofwaardigheid voor bedrijven die zich bij de stichting aansluiten. Tricorp is al jarenlang lid van de Fair Wear Foundation en wij onderschrijven de doelstellingen volledig.

Fair Wear Foundation-leden worden ieder jaar gecontroleerd met behulp van de Brand Performance Check. Dit hulpmiddel evalueert en rapporteert de activiteiten van de FWF-leden.

Openingstijden

Maandag

08:30 tot 17:30 uur

Dinsdag

08:30 tot 17:30 uur

Woensdag

08:30 tot 17:30 uur

Donderdag

08:30 tot 17:30 uur

Vrijdag

08:30 tot 17:30 uur

Zaterdag

-

Zondag

-

Klik op de knop om de kaart te tonen.