VerdraaidGoed

VerdraaidGoed: waardeloos weer waardevol. VerdraaidGoed richt zich op waardebehoud van materialen en het sluiten van kringlopen. Wij zorgen ervoor dat restmaterialen die niet (of niet optimaal) gerecycled worden een tweede leven krijgen in de vorm van nieuwe producten. Deze iconische producten dragen bij aan het creëren van bewustwording en gedragsveranderingen en verminderen het gebruik van nieuwe grondstoffen. Naast de uitvoering van onze eigen projecten, doen we dit vooral door bedrijven te begeleiden die stappen willen maken binnen de circulaire economie. Op een creatieve manier, met vindingrijke denkers en ontwerpers, maar wel volgens een gestructureerde aanpak; onze Waardeloos Weer Waardevol Werkwijze.

SDG #8 – Waardig werk en economische groei,
SDG #9 – Industrie, innovatie en infrastructuur,
SDG #12 – Verantwoorde consumptie en productie,
SDG #17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken

VerdraaidGoed
Klik op de knop om de kaart te tonen.