Feedtuber

Vereniging Circulair Friesland is in 2016 opgericht door een aantal Friese ondernemers, inmiddels zijn meer dan 100 bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen lid. Samen werken we integraal aan de versnelling van de transitie in de provincie middels transitie DOE-agenda’s en een groot aantal projecten op 11 thema’s. Met deskundige aanjagers op de thema’s helpen we de leden om hun deel te nemen in deze transitie en toe te werken naar nieuwe verdienmodellen. Daarnaast leveren we kennis, bewustwording en inspiratie, beïnvloeden we gemeentelijk en provinciaal beleid en maken we coalities om vooral te DOEN.

Een van de grote projecten die nu lopen is CE Inkopen door overheden: alle Friese overheden hebben getekend voor minimaal 10% circulair (fysiek) inkopen in 2020. Daarvoor hebben we samen met hen de Inkoopacademie naar Friesland gehaald en leiden we nu inkopers op om dit ook waar te maken. Daarnaast bieden we een podium voor mooie voorbeelden via onze website, social media en veel gelezen Nieuwsbrief.

SDG #3 – Goede gezondheid en welzijn,
SDG #4 – Kwaliteitsonderwijs,
SDG #6 – Schoon water en sanitair,
SDG #7 – Betaalbare en duurzame energie,
SDG #8 – Waardig werk en economische groei,
SDG #9 – Industrie, innovatie en infrastructuur,
SDG #11 – Duurzame steden en gemeenschappen,
SDG #12 – Verantwoorde consumptie en productie,
SDG #13 – Klimaatactie,
SDG #17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Klik op de knop om de kaart te tonen.