Onderzoek: effecten circulaire ambachtscentra

Onderzoek: effecten circulaire ambachtscentra
Gemeente nieuws Nieuws Onderzoek & Publicaties

Met circulaire ambachtscentra komt er meer nadruk te liggen op producthergebruik in plaats van afvalverwerking. Door het bundelen van krachten tussen verschillende partijen wordt er voor steeds meer producten of materialen een tweede leven gevonden. Welke impact heeft een circulair ambachtscentrum? En wat weten we al over de succes- en faalfactoren? Eind 2019 voerde Antea in opdracht van Rijkswaterstaat een onderzoek uit naar de effecten van circulaire ambachtscentra. De resultaten vindt u in dit rapport.

circulaire-ambachtscentrum-VANG-696x482

Het onderzoek richt zich op de volgende hoofdvragen: Breng in kaart wat het effect is van circulaire ambachtscentra en welke factoren bij de ontwikkeling ervan van invloed (kunnen) zijn?

Het heeft een rapportage opgeleverd over verschillende elementen van een circulair ambachtscentrum. In het rapport worden factoren besproken die relevant zijn bij het opzetten van een CA (businesscase, samenwerking, bezoekers en grondstoffen/ producten). De verschillende onderzochte cases hebben de informatie opgeleverd waarop dit onderzoek gestut is. Verder is er een factsheet opgesteld (hfst 7) waarin de kennis overzichtelijk wordt weergegeven.

Het onderzoek is te vinden op de website van VANG-HHA.

Binnenkort meer nieuws over Circulaire Ambachtscentra.

Ongeveer Circulair.com

Hét online platform waarop je alle circulaire én duurzame producten, diensten, bedrijven, projecten en evenementen kan vinden.