Reshoring: nieuwe kansen voor ondernemers dicht bij huis

Reshoring: nieuwe kansen voor ondernemers dicht bij huis
Nieuws

Het is een opkomende trend: reshoring. Steeds meer organisaties overwegen het terughalen van hun buitenlandse bedrijfsactiviteiten naar Nederland. Reshoring komt van het Engelse ‘shore’ en verwijst naar de tegenhanger van offshoring, waar processen juist worden uitbesteed in het buitenland. Waar komt het concept vandaan en wat kan het voor jouw bedrijf betekenen? In dit artikel duiken we in de reshoring trend.

Wat houdt Reshoring in?

Wat wordt er binnen jouw bedrijf uitbesteed? En gaat het dan om het verplaatsen van activiteiten naar lagelonenlanden (offshoring) of naar landen die dichterbij liggen (nearshoring)? In beide gevallen zijn er waarschijnlijk financiële voordelen zichtbaar.

De afgelopen jaren zijn echter ook de nadelen van met name offshoring steeds duidelijker geworden. Zo ervoeren veel bedrijven problemen met leveringen tijdens de coronacrisis en ook de blokkering van het Suezkanaal in 2021 legde het gevaar bloot. Daarnaast is de milieu-impact van offshoring, dankzij het verschepen van producten, een groeiende reden om het dichter bij huis te zoeken.

Dat is waar reshoring in beeld komt. Steeds meer organisaties kijken kritisch naar de activiteiten en processen die ze uitbesteden in andere landen, om te overwegen welke delen daarvan terug naar Nederland gehaald kunnen worden. Wanneer je met reshoring start, is het goed om te beseffen dat de meeste activiteiten niet simpelweg gekopieerd kunnen worden naar Nederland. Het vraagt vaak om een herinrichting van de activiteit of het proces dat teruggehaald wordt.

Een vernieuwd businessmodel

Wanneer je aan de slag gaat met reshoring, heeft dat effect op het gehele businessmodel. Het vraagt om uitzoomen en een holistische kijk op het gehele bedrijfsproces. Waar worden de materialen die jouw organisatie gebruikt geproduceerd? En welke diensten worden er uitbesteed?

Reshoring kan ook betekenen dat er extra activiteiten aan het businessmodel worden toegevoegd. Het kritisch bekijken van je businessmodel kan er namelijk maar zo toe leiden dat je een nieuw idee krijgt dat bij de kennis en kunde van jouw organisatie past. Je gaat nieuwe kansen zien.

Wat levert Reshoring op?

Zo biedt reshoring niet alleen kansen om de milieu-impact van jouw bedrijfsvoering te verminderen, maar kan het ook leiden tot innovatie. Daarnaast merken organisaties dat reshoring hen helpt bij het controle houden over de kosten die gemaakt worden gedurende bijvoorbeeld het gehele productieproces. Inzicht in de productieketen helpt dus ook bij het optimaliseren hiervan. Een ander praktisch voordeel is te vinden in de kortere levertijden die doorgaans met reshoring gepaard gaan.

De reshoring trend heeft ook de aandacht van de politiek getrokken, die zowel op landelijk als op Europees niveau onderzoekt hoe zij deze ontwikkeling kan faciliteren. Het terughalen van activiteiten naar Nederland biedt namelijk kansen voor het creëren van banen voor kwetsbare groepen: een extra bijkomend voordeel dus.

Ontdekken wat reshoring voor jouw bedrijf kan betekenen? Het Nederlandse bedrijf The Reshoring Connection helpt ondernemers tijdens het reshoring proces. Op het ondernemersplatform kunnen ondernemers elkaar helpen en inspireren door ervaringen te delen. Direct beginnen met concrete handvaten? Gebruik dan de Reshoring Tool, die je helpt bij het inzichtelijk maken van de kosten van offshoring en reshoring.

Ongeveer Circulair.com

Hét online platform waarop je alle circulaire én duurzame producten, diensten, bedrijven, projecten en evenementen kan vinden.