Sportsector zet circulaire stappen

Sportsector zet circulaire stappen
Nieuws

Het gebruik van circulaire materialen in de sportsector staat nog in de kinderschoenen. Toch is dit een belangrijk thema dat de sportsector integraal moet oppakken om het doel van de Rijksoverheid te behalen: een volledig circulaire economie in 2050. Om de doelstelling van  een volledig circulaire sector te behalen, zijn de handen ineen geslagen en is de ‘Routekaart Verduurzaming Sport’ opgesteld.

Uitgangspunten voor een circulaire sportwereld

In 2020 heeft de sportsector een belangrijke stap gezet in haar bijdrage aan een duurzame sportsector. De Routekaart Verduurzaming Sport werd getekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF, Vereniging Sport, de provincies, gemeenten en het Platform Ondernemende Sportaanbieders.

De Routekaart Verduurzaming Sport heeft verschillende uitgangspunten vastgesteld waaronder ‘Circulaire sport’: de sector gaat uitsluitend materialen gebruiken die hergebruikt kunnen worden. Zo worden stappen gezet om het afvalprobleem op te lossen en wordt de CO2 voetafdruk van de sportsector verkleind.

Om een duurzame circulaire sportwereld te realiseren, zijn er een aantal acties die de komende jaren doorgevoerd moeten worden. Denk aan het ontwikkelen en (her)gebruiken van gebouwen en (sport)materiaal en het benutten van zoveel mogelijk hernieuwbare grondstoffen.

Diverse stappen worden gezet

Ieder seizoen worden er nog steeds trainingsballen, rackets en sticks weggegooid. Daarnaast wordt er ook vaak nieuwe clubkleding besteld, bijvoorbeeld omdat een voetbalteam een nieuwe sponsor heeft. Zowel bij het inkoopproces, het productieproces en bij het gebruik van materialen kunnen verduurzamingsslagen gemaakt worden.

Een circulaire sportsector start met het opnieuw inrichten van de inkoopprocessen. In de Routekaart Verduurzaming Sport staat de doelstelling dat circulariteit de basis is voor 50% van alle inkoopprocessen in 2030 en voor 100% in 2040. Daarnaast zijn er de volgende pijlers vastgesteld:

  • Circulaire productie

Niet alleen de productie van kleding- en sportschoenen moet circulair worden, maar dit geldt ook voor bijvoorbeeld sportvloeren en kunstgrasvelden. Het uiteindelijke doel is om in de gehele sector gebruik te maken van gerecyclede sportvloeren en circulaire kunstgrasvelden.

  • Focus op hergebruik

Sportbranches moeten zich gaan richten op het hergebruik van diverse materialen. Dit kunnen materialen in een kantine zijn, zoals stoelen. Maar ook sportmaterialen zoals tweedehands apparatuur. De fitnessbranche is hier een mooi voorbeeld van en heeft al een sterke keten voor tweedehands sportmateriaal. Een volgende stap zou het borgen van materiaal zijn zodat dit beschikbaar is voor hergebruik.

  • Afval verminderen

Het terugdringen van afval op sportclubs is ook een belangrijke pijler. Plastic bekertjes kunnen vervangen worden door herbruikbare bidons, waardoor afvalstromen op sportverenigingen bijvoorbeeld al fors verminderd worden. Speciaal voor sportverenigingen is er een handig stappenplan vol met dergelijke tips ontwikkeld.

In de Routekaart Verduurzaming Sport zijn in paragraaf 2.1 (Circulaire materialen) de doelstellingen en aanpak verder uitgewerkt.

Op weg naar een circulaire sportsector

SportInnovator is een initiatiefnemer van diverse innovatie challenges en wil organisaties hiermee motiveren om met vernieuwende oplossingen te komen voor de uitdagingen binnen de sportsector. Onlangs zijn op de Nationale Sport Vakbeurs de winnaars bekend gemaakt van de SportInnovator challenge ‘circulaire sportmaterialen’. SportInnovator vindt het belangrijk om circulaire sport te stimuleren en biedt daarom een ontwikkelbudget aan aan de winnaars. Deze ondernemers krijgen de kans om hun idee op kleine schaal te testen en te ontwikkelen. Het doel is dat er binnen een jaar een concreet circulair product in de markt gezet wordt.

Bij de challenge zijn meerdere winnaars gekozen die zich inzetten voor uiteenlopende thema’s. Zoals het idee van Schietecat Design: de ontwikkeling van een circulair padelracket dat modulair gemaakt wordt. Of de partijen Iron Roots en Fabulous Fungi, die samen werken aan betere sportkleding gemaakt van 100% Tencel lyocell en geverfd met natuurlijke textielverf gebaseerd op schimmelpigmenten. Tot slot wil SAAR (Sports equipment As A Resource) gebruikte bidons inzetten als grondstof voor nieuwe producten in de sportwereld. Zij starten ook diverse samenwerkingen met partijen (in de sport) op om bidons structureel in te zamelen. Op sportInnovator.nl lees je meer over alle winnaars van de challenge. Kortom, dankzij diverse initiatieven worden er steeds meer stappen gezet om de sportsector circulair te maken.

Ongeveer Circulair.com

Hét online platform waarop je alle circulaire én duurzame producten, diensten, bedrijven, projecten en evenementen kan vinden.