Starten met een duurzame bedrijfsvoering

Starten met een duurzame bedrijfsvoering
Nieuws

Met een duurzame bedrijfsvoering kunt u kosten besparen. Bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame energie. U draagt hiermee ook bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Bovendien kan een duurzaam of groen imago bijdragen aan het succes van uw bedrijf.

Wat is duurzaam ondernemen?

Bij duurzaam ondernemen gaat het om de balans tussen de 3 p’s: people, planet, profit. Dit betekent dat u in uw bedrijfsvoering rekening houdt met de effecten op uw werknemers, het milieu en de maatschappij. Het is een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Vaak leveren investeringen in duurzaamheid en energiebesparende maatregelen kostenbesparingen op.

Bepaal wat u duurzaam wilt doen in uw bedrijf

Bedenk welke duurzame onderwerpen voor u belangrijk zijn:

Logistiek

Met duurzaam vervoer kunt u kosten besparen. Denk aan elektrisch rijden of reizen met het ov. En door slimmer werken verbetert u bijvoorbeeld de balans tussen werk en privé van uw medewerkers. Maak thuiswerken mogelijk en doe aan teleconferenties.

Afval scheiden

Voor het scheiden van bedrijfsafval gelden andere regels dan voor huishoudelijk afval. U bent verplicht uw bedrijfsafval te scheiden. Bekijk met de Afvalwijzer voor bedrijven welk afval u moet scheiden. Beslis daarna of u nog extra afval wilt scheiden. Bijvoorbeeld om kosten te sparen of omdat u daarmee bijdraagt aan een beter milieu.

Inkoop

Bij duurzaam inkopen let u naast prijs en kwaliteit ook op sociale aspecten en milieuaspecten.

Productie

U heeft al te maken met milieuvoorschriften. En er zijn al regels voor bedrijfsafval. Maar u kunt meer doen. Bijvoorbeeld door slimmer om te gaan met grondstoffen en circulair te ondernemen. Heeft u bijvoorbeeld plannen of ideeën voor het verminderen of hergebruik van afval? Dan kunt u hulp krijgen van het Versnellingshuis Nederland circulair! bij de uitvoering van uw plannen.

HR

Bij personeelszaken kunt u denken aan duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Of extra aandacht voor een gezonde werkplek. Bied bijvoorbeeld sportmogelijkheden en fruit aan. Lees ook het praktijkverhaal over bewust personeelsbeleid van schoonmaakbedrijf Schone Zaak.

Huisvesting

Het verduurzamen van een bedrijfspand beperkt zich niet alleen tot energiebesparing en milieubewuste bouwmaterialen. Het geldt ook voor de inrichting en het interieur. Gebruik bijvoorbeeld led-verlichting en zorg voor een gezond binnenklimaat.

Verplicht Energielabel C voor kantoren vanaf 2023

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor minimaal het energielabel C of hoger hebben. Voldoet het pand niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Check daarom uw Energielabel, zodat u tijdig maatregelen kunt nemen.

Kies voor duurzame energie

Met duurzame (hernieuwbare) energie bent u minder afhankelijk van aardolie, aardgas en steenkool. Dat kan fors schelen in uw energiekosten. Duurzame energie is de verzamelnaam voor energie uit natuurlijke bronnen. Denk aan biomassa, zon, wind, water en (diepe) bodemwarmte of bodemkoude. Deze bronnen leveren elektriciteit, biogas en warmte. Of een combinatie daarvan.

Doe de Quickscan Duurzame Energie

Met de Quickscan Duurzame Energie krijgt u een eerste advies over de mogelijkheden van duurzame energie voor uw bedrijf. U krijgt ook inzicht in de terugverdientijden.

Let op: Verbruikt u 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan bent u verplicht te melden wat u doet aan energiebesparende maatregelen. Deze Informatieplicht energiebesparing ligt vast in het energieakkoord. De energiebesparing moet ook leiden tot vermindering van de CO2-uitstoot.

Maak gebruik van financiële regelingen

De overheid stimuleert duurzaam ondernemen. Er zijn verschillende financiële en fiscale regelingen voor milieu-investeringen. Zoals de MIA en Vamil (Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milleu-investeringen). Deze regelingen gelden ook voor het investeren in elektrische auto’s.

Daarnaast start op 1 oktober 2021 de Subsidieregeling Verduurzaming MKB. Die kunt u gebruiken als u uw bedrijfspand of bedrijfsvoering wilt verduurzamen. Check de Subsidie- en financieringswijzer voor meer subsidies en regelingen.

Gebruik de Regeling Groenprojecten

U kunt groen sparen, groen beleggen of groen investeren met de Regeling Groenprojecten. Bijvoorbeeld: duurzame huisvesting realiseren met een groenverklaring voor duurzaam bouwen.

Regelhulp MKB Klimaatwerk

Met de regelhulp MKB Klimaatwerk chekt u welke maatregelen u kunt nemen die zijn afgesproken in het Klimaatakkoord. U krijgt ook advies over financiële steun van de overheid om de maatregelen uit te voeren.

Check hoe ver u bent met uw bedrijfsvoering

Structureel duurzaam ondernemen vraagt om veranderingen in uw bedrijfsvoering. Met de MVO start-scan kunt u checken hoe ver u bent met uw bedrijfsvoering. En welke stappen u nog meer op weg helpen naar een duurzame onderneming.

Sluit aan bij netwerken

  • Lees wat andere ondernemers zeggen over duurzaam ondernemen.
  • Kijk bij Social Enterprise NL. Dit netwerk brengt sociaal ondernemers samen, helpt met kennis, ondersteunende programma’s en het vinden van de juiste financieringsvorm.
  • Laat u inspireren op het Klimaatplein om klimaatneutraal te ondernemen. Er staan diverse online tools en handige tips.

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Antwoord voor bedrijven

Ongeveer Circulair.com

Hét online platform waarop je alle circulaire én duurzame producten, diensten, bedrijven, projecten en evenementen kan vinden.