Tilburg wil circulair ambachtscentrum: alles uit de kast voor tweede leven gebruikte spullen

Tilburg wil circulair ambachtscentrum: alles uit de kast voor tweede leven gebruikte spullen
Gemeente nieuws Gemeente Tilburg Nieuws

TILBURG – Ideaalbeeld: je brengt je overtollige spullen naar de Tilburgse milieustraat en wordt daar hartelijk ontvangen. ‘Fijn dat u komt, leuke spullen heeft u bij zich’. Om je heen zie je medewerkers in de weer met allerlei tweedehands materialen. Ze maken er iets opnieuw bruikbaars of moois van. Vaklui zijn het.

 

Werkelijkheid in de nabije toekomst? De gemeente Tilburg, het Brabants Afval Team (BAT) en een groep andere partijen gaan in ieder geval gezamenlijk uitvogelen of en hoe het kan. Van de rijksoverheid krijgen ze daar 60.000 euro voor.

Combinatie met kringloopwinkels en werkplaats

Dat voorwerk kan ertoe leiden dat Tilburg een circulair ambachtscentrum rijk wordt: een combinatie van milieustraat-nieuwe-stijl, kringloopwinkel(s), repair café en werkplaats. Dé plek waar alles uit de kast wordt gehaald om zoveel mogelijk goederen (of onderdelen daarvan) een tweede leven te geven. Zichtbaar voor de burger ook.

,,Hoe we de burger mee kunnen nemen is een essentiële vraag”, zegt Sander Geijs, eigenaar van Kringloop Tilburg. ,,Daar is het om te doen: dat mensen het ook zo voelen dat ze spullen inleveren die waardevol zijn, en niet meer ‘naar de stort gaan’. Want weggooien bestaat niet. Een stad als Tilburg levert bergen aan materiaal dat op een of andere manier opnieuw toepasbaar is.”

Onderwijsinstellingen werken mee

Kringloop Tilburg (Ceramstraat) draagt net als collega La Poubelle (Hoevenseweg) mede het initiatief. Beide organisaties (het eerste een bedrijf, het tweede een stichting) drijven grotendeels op medewerkers ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Ook dat aspect wordt in het haalbaarheidsonderzoek meegenomen. ROC Tilburg en Sint Lucas (Boxtel) zijn eveneens aan boord. Het circulair ambachtscentrum zou studenten stages, opdrachten en andere onderwijsactiviteiten kunnen bieden.

MOED (Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid) is hoofdaannemer van het onderzoek, de gemeente Tilburg de opdrachtgever. Uiteindelijk moet er een voorstel liggen waarover B en W een besluit kunnen nemen. Tilburg denkt dat het circulair ambachtscentrum de hoeveelheid grof restafval met 20 procent kan doen verminderen.

Ik ben ervan overtuigd dat iets ontstaat dat op regionaal niveau echt verschil maakt

Sander Geijs , Eigenaar Kringloop Tilburg

Midpoint Brabant gaat meedenken over de logistieke kant. Het innovatiecentrum in oprichting MakerSpace probeert door de koppeling van bedrijven en kennisinstellingen nieuwe circulaire business tot stand te brengen. Geijs: ,,Het mooie is dat zoveel partijen hun krachten bundelen. Ik ben ervan overtuigd dat er volop creatieve energie vrijkomt. En dat er iets ontstaat dat op regionaal niveau echt verschil maakt.”

Over de locatie waar het circulair ambachtscentrum eventueel landt is op dit moment nog niets te zeggen, aldus MOED-directeur Herman Gels.