“Een circulaire economie is een economisch systeem dat is gebaseerd op het minimaliseren van grondstofgebruik door hergebruik van producten, onderdelen en grondstoffen. Het is een economie van gesloten kringlopen waarin producten hun waarde behouden, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en we kijken naar het gehele systeem van productie tot afvalmanagement. In de circulaire economie gaat het om Reduce (verminderen van grondstofgebruik), Reuse (hergebruik producten en onderdelen) en Recycle (hergebruik van grondstoffen).”

De principes van de circulaire economie

  1. Waardebehoud wordt gemaximaliseerd door eerst te kijken naar producthergebruik, vervolgens hergebruik van onderdelen en als laatste hergebruik van grondstoffen (recyclen).
  2. Producten worden zo ontworpen en gemaakt dat deze aan het eind van de gebruiksfase makkelijk uit elkaar te halen zijn en materiaalstromen eenvoudig gescheiden kunnen worden.
  3. Tijdens productie, gebruik en verwerking van het product worden geen schadelijke stoffen gebruikt.
  4. De onderdelen en grondstoffen van ‘gebruiksproducten’ (zoals een lamp) worden hergebruikt zonder kwaliteitsverlies (bijvoorbeeld in een nieuwe lamp, maar wellicht wel in een nieuwe laptop, bijvoorbeeld).
  5. De grondstoffen van ‘verbruiksproducten’ (zoals tandpasta) zijn biologisch afbreekbaar en worden (na eventuele onttrekking van nog waardevolle grondstoffen) teruggegeven aan de natuur.
  6. Producenten behouden het eigendom van gebruiksproducten, klanten betalen voor het gebruik ervan, niet voor het bezit. Een andere mogelijkheid is dat de producent het product terugkoopt aan het einde van de levensduur.
  7. Omdat de prestatie van het product de waarde bepaalt, wordt het leveren van de juiste kwaliteit extreem belangrijk voor de producent.
  8. Een van de meest belangrijke succesfactoren is (cross-sectorale) ketensamenwerking gericht op het creëren van meervoudige waarde. Hierbij vermeerdert niet alleen de economische waarde van alle bedrijven in de keten, maar ook de ecologische en sociale waarde.

Bron: MVO Nederland

Wanneer ben ik circulair? De 9 R’en van de circulaire economie 

In de circulaire economie worden producten en materialen zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt. In het ideale geval wordt het gehele product hergebruikt. Is dat niet mogelijk, dan onderdelen van het product en tot slot de grondstoffen of materialen die uit een product komen. Voor de circulair economie is er een ‘prioriteitsladder’ ontwikkeld, waarbij 1 het hoogst scoort en 9 het laagst. Ben jij circulair actief? Zo ja, hoe hoog scoor jij met jouw bedrijf, product of dienst?